Pytania dla każdej i każdego z nas

Papież Franciszek zaprasza każdą parafię, każdą wspólnotę kościelną do przeprowadzenia spotkania synodalnego i podzielenia się swoim doświadczeniem synodalności. Chce usłyszeć głos każdej i każdego z nas.

Zapraszam wszystkich, którym leży na sercu dobro Kościoła do zabrania głosu poprzez napisanie odpowiedzi na poniższe pytania i wysłanie ich na adres mailowy : synod3@wp.pl

1. Co Cię w Kościele, parafii najbardziej cieszy, a co zasmuca?

2. Czy w naszej parafii, w różnych grupach, radach potrafimy słuchać się nawzajem?

3. Kiedy i jak możesz się wypowiedzieć w Kościele, w parafii? Czy Twój głos jest słyszany, wysłuchany?

4. Co utrudnia wzajemne słuchanie się w Kościele, w parafii?

5. Jak moglibyśmy wysłuchać w parafii tych, którzy nie przychodzą do kościoła?

6. Czy odwiedziny duszpasterskie (kolęda) są okazją do wzajemnego słuchania się?

7. Co sądzisz na temat mediów katolickich, prasy, radia, telewizji? Czy odnajdujesz w nich swój głos?

8. Jak angażujemy się w życie parafii? Jak angażować tych, którzy nie są zaangażowani?

9.W jaki sposób uczestniczyć w Eucharystii, by przemieniała życie?

10. Co utrudnia owocny udział w Eucharystii?

Wszystkim, którzy odpowiedzą na zamieszczone pytania albo na nie któreś z nich serdecznie dziękuję.

Ks. Proboszcz Arkadiusz Wzięch