Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich

Seminarium w Gnieźnie

 

Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich powstało 8 grudnia 1993 roku. Założycielem i prezesem był śp. ks. kan. dr Jan Tadych. W Archidiecezji Gnieźnieńskiej istnieje około 100 kół parafialnych skupiających wiernych, którzy modlą się indywidualnie i wspólnie o liczne, dobre i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, pomagają potrzebującym alumnom i tworzą klimat sprzyjający powołaniom.

 

Koło parafialne SWPK w Barcinie powstało w 1998 roku z inicjatywy nieżyjących już pani Jadwigi Leszczyńskiej i księdza proboszcza Rajmunda Kołodziejczaka. 

 

Aktualnie parafialny Zarząd Koła SWPK tworzą Przewodnicząca Maria Boryczka, Skarbnik Maria Linkowska i sekretarz/kronikarz Jarosław Drozdowski. 

 

Tradycyjnie na początku każdego roku osoby zaangażowane w dzieło powołaniowe spotkają się na spotkaniu, aby podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia i podsumować działalność. Koło skupia blisko 60 osób i koncentruje się na niesieniu pomocy duchowej i materialnej alumnom Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Módlmy się za naszych kapłanów

Módlmy się za naszych seminarzystów

Módlmy się za naszych seminarzystów

Módlmy się za naszych seminarzystów