Sakrament Małżeństwa

Dokumenty:

 

- Dowody osobiste

 

- Dokumenty z urzędu Stanu Cywilnego (małżeństwo konkordatowe)

 

- Zaświadcaenia o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej

 

- Świadectwo chrztu jeśli chrzest był w innej parafii.

Duszpasterstwo narzeczonych

https://narzeczeni.archidiecezja.pl/ 

 

Duszpasterstwo Rodzin

Archidiecezji Gnieźniejskiej

 

KATECHEZY

DLA NARZECZONYCH

 

informacje i zapisy na stronie:

narzeczeni.archidiecezja.pl

 

Kontakt

Wszelkie informacje na temat przygotowania narzeczonych można uzyskać w dniach od poniedziałku do piątku pod nr. telefonu:

tel. 693 952 409

email: narzeczeni@archidiecezja.pl

Sakrament małżeństwa

1601 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" 89 .

 

I. Małżeństwo w zamyśle Bożym

 

1602 Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże 90 , a kończy wizją "Godów Baranka" (Ap 19, 7. 9). Od początku do końca Pismo święte mówi o małżeństwie i jego "misterium", o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowieniu "w Panu" (1 Kor 7, 39), w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła 91 .

 

 

Czytaj więcej na temat sakramentu małżeństwa:

Wracamy do przysięgi małżeńskiej. Co to znaczy, że nie opuszczę Cię aż do śmierci?