Informacja o realizowanych projektach

Umowa na wykonanie prac odtworzeniowo - konserwatorskich.

W czwartek 12.12.2019 r. Pomiędzy Parafią p.w. św. Jakuba W. w Barcinie reprezentowaną przez ks. Proboszcza a Zakładem Produkcyjno - Usługowym " Wimed" Stefan Wiluś z siedzibą w Bydgoszczy została zawarta umowa na wykonanie prac odtworzeniowo - konserwatorskich więźby i pokrycia wieży kościoła zgodnie z projektem budowlanym i kosztorysem ofertowym z dnia 19.01.2019 roku.

Termin wykonania ustalono na:

- rozpoczęcie 7 stycznia 2020 r.

- zakończenie 30 kwietnia 2020 r.

Terminy mogą ulec zmianie na skutek okoliczności uniemożliwiających prowadzenie prac.

1 września 2019 r. Dziękczynienie za zebrane plony.

W sobotę 31 sierpnia na boisku w Złotowie Msza św. dożynkowa o godz. 14.00, rozpoczynająca uroczystości związane z dożynkami gminnymi.

Dożynki parafialne w niedzielę 1 września o godz. 10.30 - Msza św. dziękczynna - również poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych uczniom klas pierwszych.

Dekret (11.2018)

Prymas Polski abp Wojciech Polak mianował ks. Arkadiusza Wzięcha, proboszcza parafii pw. św. Jakuba Większego w Barcinie, wicedziekanem dekanatu barcińskiego na okres 5 lat.

12 października - Samorządowa dotacja dla parafii

Rada Miejska w Barcinie wyraziła zgodę na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele pw. św. Jakuba Większego w Barcinie. Stosowną uchwałę podjęto na ostatniej sesji 12 października br. Dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Barcin na 2018 rok w kwocie 20.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Większego w Barcinie ma zostać przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku kościoła pw. św. Jakuba Większego w Barcinie. Dokumentacja obejmuje remont wieży kościoła, nawy bocznej, wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz prac remontowych wewnątrz budynku.

9 września 2018 r. Dziękczynienie za zebrane plony.

W czasie Mszy św. o godz. 10.30 dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne żniwa. Poszczególne sołectwa złożyły wieńce dożynkowe oraz ofiary na remont świątyni.

30 sierpnia 2018 roku

Kościół rzymskokatolicki parafialny pw. św. Jakuba Większego z lat 1900-1901 położony w miejscowości Barcin, został wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Ksiądz proboszcz Arkadiusz Wzięch otrzymał decyzję administracyjną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

26 sierpnia 2018 r. Wprowadzenie nowego proboszcza

Na uroczystość wprowadzenia nowego proboszcza przybył dziekan dekanatu barcińskiego Ks. Stanisław Talaczyński. Przed rozpoczęciem Eucharystii ks. Dziekan Stanisław Talaczyński odczytał Dekret Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka Prymasa Polski, czyniący Ks. Arkadiusza Wzięcha proboszczem naszej parafii, który wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r. 

 

Podczas tej uroczystości Nowy Ks. Proboszcz Arkadiusz Wzięch osobiście składał Wyznanie Wiary, następnie złożył uroczystą Przysięgę Wierności trzymając dłoń na Piśmie Świętym.

 

Ks. Dziekan dokonał uroczystego wprowadzenia ks. Arkadiusza oraz wręczył mu symboliczne klucze życząc błogosławieństwa Bożego na dalsze lata kapłańskiej posługi w nowej parafii.

5 sierpnia 2018 r. Powitanie nowego proboszcza

W niedzielę 5 sierpnia 2018 r. podczas Mszy św. w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba w Barcinie odbyło się uroczyste powitanie przez parafian nowego proboszcza Ks. Arkadiusza Wzięcha.