Plan kolędy - nowa forma - Msza św. w kościele 2020/21

1. Poniedziałek 28.12 2020 r. - Józefinka - Msza św. o godz. 18.00

2. Wtorek 29.12.2020 r. - Pturek - Msza św. o godz. 18.00

3. Środa 30 12.2020 r. - Julianowo - Msza św. godz. 17.00

4. Poniedziałek 04.01.2021 r. - Barcin Wieś - od ulicy Podgórnej do końca oraz trzy domy po drugiej stronie - Msza św. o godz. 18.00

5. Wtorek 05.01.2021 r. - Barcin Wieś droga na Mamlicz od nr 68 prawa i lewa strona - Msza św. o godz. 18.00

6. Czwartek 07.01.2021 r. Barcin Wieś od nr 135 do nr 46, Gulczewo nr 1, 1a, 2, 3 - Msza św. o godz. 18.00

7. Piątek 08.01.2021 r. Barcin Wieś od nr 141 - Msza św. godz. 17.00

**************************************************************************************************

8. Poniedziałek 11.01. 2021 r. Dąbrówka Barcińska - nr 23, 22 21, 20, 19, 18, 16 - Msza św. o godz. 18.00

9. Wtorek 12.01.2021 r. Dąbrówka Barcińska nr 1, 26, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, Mamlicz nr 56, 7 - Msza św. o godz. 17.00

10. Wtorek 12.01.2021 r. Barcin Wieś 37 w kierunku Mamlicza do nr 16 - Msza św. o godz. 18.00

11. Środa 13.01.2021 r. Mamlicz od nr 1 do 14 i od nr 8 w kierunku Dąbrówki Barcińskiej nr 13 - Msza św. o godz. 17.00

12. Środa 13.01.2021 r. - Dąbrówka Barcińska nr 14 i 15 oraz Złotowo - Msza św. o godz. 18.00

13. Czwartek 14.01.2021 r. Knieja - Msza św. o godz. 18.00

14. Piątek 15.01.2021 r. Mamlicz od nr 52 do 69 i Dąbrówka Barcińska od nr 26 - Msza św. o godz. 17.00

15. Piątek 15.01.2021 r. - Mamlicz nr 72 do 93 - Msza św. o godz. 18.00

**************************************************************************************************

16. Poniedziałek 18.01.2021 r. Mamlicz nr 37 do 51 - Msza św. o godz. 17.00

17. Poniedziałek 18.01.2021 r. Barcin ul. Kasztanowa, Pałucka, Powstańców Wielkopolskich i dwa domy Barcin Wieś - Msza św. o godz. 18.00

18. Wtorek 19.01.2021 r. Barcin Wieś od nr 39, 38, 35 ... do nr 102 - Msza św. o godz. 17.00

19. Wtorek 19.01.2021 r. Barcin Wieś od nr 19a ... 109 do nr 7 oraz do nr 76 - Msza św. o godz. 18.00

20. Środa 20.01.2021 r. Barcin Wieś od nr 111, 111A, 131 - 137, 75, 96, 95, 97, 105, 155, 157, 163, 166 - Msza św. o godz. 17.00

21. Środa 20.01.2021 r. ul. Dąbrowiecka - Msza św. o godz. 18.00

22. Czwartek 21.01.2021 r. - ul. Podgórna strona nieparzysta - Msza św. o godz. 17.00

23. Czwartek 21.01.2021 r. - ul. Łąkowa oraz 4 - go Stycznia prawa strona - Msza św. o godz. 18.00

24. Piątek 22.01.2021 r. ul. Podgórna strona parzysta oraz ul. Cicha i Spokojna - Msza św. o godz. 17.00 25. Piątek 22.01.2021 r. ul. 4 - go Stycznia od nr 27 do ul. Kościelnej - Msza św. o godz. 18.00

**************************************************************************************************

26. Poniedziałek 25.01. 2021 r. ul. Żnińska strona parzysta do nr 34 - Msza św. o godz. 17.00

27. Poniedziałek 25.01.2021 r. ul. Żnińska strona parzysta od nr 2 do 32 - Msza św. o godz. 18.00

28. Wtorek 26.01.2021 r. ul. Żnińska strona nieparzysta od nr 43 do 21 i ul. Mostowa - Msza św. o godz. 17.00

29. Wtorek 26.01.2021 r. ul. Żnińska strona nieparzysta od nr 1 do 19 - Msza św. O godz. 18.00

30. Środa 27.01.2021 r. ul. Św. Wojciecha - Msza św. o godz. 17.00

31. Środa 27.01.2021 r. Plac 1-go Maja - Msza św. o godz. 18.00

32. Czwartek 28.01.2021 r. ul.Wyzwolenia - Msza św. o godz. 17.00

33. Czwartek 28.01.2021 r. ul. Akacjowa, Klonowa, Lipowa - Msza św. o godz. 18.00

34. Piątek 29.01.2021 r. ul. Kościelna strona parzysta i Powstańców Wielkopolskich nr 2 - Msza św. o godz. 17.00

35. Piątek 29.01.2021 r. ul. Kościelna strona nieparzysta - Msza św. o godz. 18.00

Serdecznie zapraszam do udziału we Mszy świętej w kościele albo duchowej łączności w domach.

Program duszpasterski 2020/21

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

W związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, zachęcam duchowieństwo i wiernych do zachowania zwiększonej ostrożności. W ewentualnych ogniskach tego zjawiska należy - w kościołach i pomieszczeniach parafialnych - przez czas jego trwania starać się o pomniejszenie ryzyka zachorowań poprzez zwrócenie się szczególnej uwagi na zachowywanie podstawowych zasad higieny.

Ponieważ istnieje wiele dróg przenoszenia się tego wirusa - a komunikacja między ludźmi jest dzisiaj bardzo intensywna - trzeba, aby księża biskupi w swoich diecezjach, w ośrodkach, w którycyh pojawiłoby się takie zagrożenie, przekazali wiernym informację o możliwości przyjmowania na ten czas Komunii duchowej lub na rękę.

Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów : wzbudzenia wary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Kto ma obawy przed zarażeniem, ten nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach. Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie mowszechnej.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Najświętsze Serce Jezusa - zmiłuj się nad nami

Nabożeństwa czerwcowe codziennie po Mszy św. o godz. 18.00.

 

Warto przeczytać